TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott, …………………………………. (lakik: ……………………………………………, személyi igazolványának száma: ……………………………………….), aki munkámhoz a(z) …………………………………………..… nevet választottam, tudomásul veszem, hogy a Válasz Stúdió (6721 Szeged, Gál u. 2-4. által a „Cigánykártya-vető, sorselemző és jövendőmondó képzés” során, majd későbbiekben a közös munka során részemre átadott valamennyi információ: adat, dokumentáció, eljárás, módszer stb. szigorúan titkos és bizalmas.
Kijelentem, hogy a képzés és a közös munka során tudomásomra jutott összes titkos információt bizalmasan kezelem, azt semmilyen körülmények között nyilvánosságra nem hozom, nem adom át harmadik személynek és nem teszem harmadik fél számára hozzáférhetővé.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen titoktartási kötelezettségemet megszegem, a Válasz Stúdió az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi kárát érvényesíti velem szemben.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a cigánykártya tanfolyamon megismert információk szerzői jogvédelem alá esnek, és valamennyi a szerzői jogok tulajdonosa a Pszichogram Kft., beleértve az általam választott nevet, és az ehhez fűződő valamennyi tanfolyami anyagot is.
Jelen nyilatkozatot azzal a jelenlegi szándékkal teszem, hogy a képzés végeztével kölcsönös szándék és egyetértés esetén a www.ciganykartya.hu csapat munkatársa leszek, ám a nyilatkozatban foglaltakat magamra nézve ellenkező esetben is érvényesnek tekintem.

 

 

Dátum: ...................................................

 

 

....................................………………..................
nyilatkoztat tevő neve és aláírása:

 

Vissza a tájékoztatóhoz