Copyright

Hajnalka értelmezése az 56 lapra

 

 

Szerelmes nő (Szívkirálynő)

 A kártyalapot belengi a nyugalom és békesség érzése. A nő átadja magát a természetnek és a figyelmét a galambra fókuszálja. A kapcsolatukból az látszik, hogy a nő szereti a kedvesét megjelenítő galambot, figyelme teljes mértékben rá fókuszálódik. Úgy tartja kezén, hogy nem fosztja meg a szabadságától, nem akarja birtokolni csak vele akar lenni. A másik kezét pedig a combján tartja, hogy a kedves ne érezze magát veszélyeztetett helyzetben. Az ember mikor küzd az érzelmek hadával kimegy a természetbe és annak ölén keresi a megoldást, ott tud csak igazán felszabadulni és tisztán látni. A nő is ezt tette, kilépett a megszokott mindennapi, korlátolt életből és keresett egy olyan helyet ahol csak ő van, a kedvese és őket körülvevő természet. A nő ruházatáról és hajviseletéről is természetesség sugárzik. Ruházata visszafogott, kis mértékben láttatja csak a női alakot. A szív itt olyan elem mint megszokott környezetben a nap. Belengi a szeretet sugarával a lapot mint más esetben a nap a melegsugaraival a tájat.

 

Szerelmes férfi ( Szívkirály)

 Ebben az esetben is a nyugalom és a békesség uralja a lapot és a szintén megjelenik a szeretetet sugárzó szív. Középpontban egy erős testalkatú férfi áll aki a virágot- a kedvest két kézzel, gyengéden fogja. Vigyázza, óvja és biztonságot nyújt számára. Figyeli a szirmok legkisebb rezzenését is. Ellentétben az első lappal itt már megjeleni a messzi távolban egy közösség, hovatartozás, élőhely. Ez arra utal, hogy nem zárkozott el a mindennapoktól és van egy fix hely amihez kötődik.

 

Idegen férfi

 A férfi öltözete harmonizál a környezetével, ez arra enged következtetni, hogy nem új neki a körülmény, helyzet. A függöny elzárja azt a helyet ahonnan előbukkant e miatt nem lehet tudni honnan jött és hová megy majd vissza. Megjelenése csábos, mozdulatai titokzatosak, ugyan akkor az őt nézőkből érzelmeket váltat ki. Valójában nem lehet eldönteni,hogy amit látunk az természetes, őszinte vagy megjátszott.

 

Idegen asszony

 A nő öltözete ebben az esetben is harmonizál a környezetéve. A természetes nőies ruházatot felváltja a csábítást segítő ruházat. A vállakat fedetlenül hagyja akárcsak a köldököt. A nyakon lévő ékszer kiemeli annak karcsúságát, akárcsak a ruhán a fodrok. Ebből látszik, hogy a nő tisztában van a teste adottságaival és azokat a részeket emeli ki, amelyek a legjobban mutatják a szépségét ezzel oda csábítva a tekinteteket. A karok és a lábak megegyező a nyitottságra utal, nyitott az új dolgokra, ugyan akkor lehet gépies – beállított is.

 

Ifjú

 A háttér kissé zord, a pázsit gizgazokkal van tele. A nagy fehér felhőnek takaró hatása van, lefed egy nagy részt a háttérből, mely titokzatos, de fehér színe miatt nyugtató is. Az emberek nagytöbbségében negatív hatás kelt, míg itt az ifjú  nem tulajdonít nagy jelentőséget ennek és annak sem, hogy hogyan néz ki. Az érdekli hogy épp mit csinál és az milyen érzésekkel jár. Az ostort játékosan tartja, szinte ki is ejti kezéből. Az ifjú kémleli a messzi távolt, tanulási – megismerési vágya nagy.

 

Szűz

 Alapos tagoltság jellemzi a képet, ezt a színek váltakozása is alátámasztja. Előtérbe helyeződik a lány, a kő és a vízparti virág. A lány ruhájának a színe megegyezik a virág színével, az ártatlan lány rá talált a hozzá hasonló elemre. Szelíden, elgondolkodva ül a kövön amely nem is illik bele a képbe. Arckifejezéséből az látszik, hogy figyelme egy pontra összpontosul, de gondolatait száz fele is sodorhatja a víz. Kezeit úgy tartja mintha el zárkózna egy megtörtént vagy még meg nem történt esemény, vagy gondolat sor elől. Bizonytalan ezért inkább még elzárkózik tőle.

 

Özvegyember


 A képet a hideg színek uralják, kivéve azokat az elemeket melyek a vallást, érzelmeket és az örökkévalóságot jelképezik. A képen nagy hangsúly fektetődik az emberre aki a gyász ruháját öltötte magára. Egy erős jellem, aki képes felülkerekedni a szenvedésen, a bánatán. Miután le rotta a kegyeletét egy pillanatra a lombját vesztett fára támaszkodik - mint egy sorstársra, onnan indul el egy új útra. Kilép a fájdalmas helyzetből és megújulva indul el az úton.

 

Özvegyasszony
 Ha figyelembe veszzük a 1 és a 6 lapot, követhetünk egy életciklust. A 6-os lap az első: a tiszta, érintetlen szív, az 1 lap a második: szerelmes, merengő hölgy, a ciklus vége lett ez a lap : a megtört szívű özvegyasszony. Az említett lapokhoz hasonlóan a gondolatokra fókuszál a hölgy. Számára is a természet nyújt oltalmat.
A hölgy szíve megtört – veszteség érte, de testtartása kiegyensúlyozottságot sugall, érezzük hogy bánatán igyekszik felülkerekedni, leakarja küzdeni azt, megpróbál tovább lépni. Megpihen és tovább indul az „úton”.

 

Öregasszony
 A képet az élet és a mulandóság uralják. Az idős hölgy korára fittyet hányva leguggol kutyájához és kertjében nyíló virágaihoz. Teljes mértékben közel kerül a természet adta csodákhoz, nyugalmat és békét találva közöttük. Szeretetét átadja a kutyának a közelsége és simogatása által. A virágra is odafigyel, nem csak gyönyörködik benne, hanem kezében tartja és illatát is belélegzi. Személyében egy tapasztalt, bölcs embert látunk aki már nem csak egy dologra figyel oda teljes egészében hanem mindenre ami őt körülveszi.

 

Bölcs öreg
 A képet uralma alatt tartja a barna – őszies szín, - ez által az elmúlás. A kopaszodó, borostás fej, ráncos homlok, a támasztékot jelentő pálca is az idő múlására utal. Már a derék sem a régi, meghajlott, de a maga módján azért tartja magát. A pad az ő esetében nem csak a pihenés színhelye, hanem a gondolatok szárnyalását is elősegítő hely. Az idős ember békésen a természetbe vonult vissza, és annak is egy olyan részére amely nem nyújt kellemes hatást a szívben, de jó arra, hogy az ember magányosan eltöprengjen az élet dolgairól. Olyan hely ahol az ember figyelmét nem sok minden csalhatja el, bölcsen választott helyet magának az idős ember.

 

Házasság
 A beteljesedett álmok, vágyak lapja. A képet az egyszerűség és a nagyszerűség uralja. Amikor az ember meglát egy házasulandó párt, osztozik a boldogságukban akaratlanul is. A férfi fekete ruhája az eddigiekben a szomorúságot, a gyászt jelezte, míg itt egy boldogságot sugárzó öltöny. A mennyasszonyon egy könnyed, egyszerű ruhát látunk melyet hasonlóan a vőlegényhez piros kiegészítőkkel tesz pompázatosabbá. Két magányos szív egymásra talált és tovább az „úton” együtt haladnak tovább, tovább már nincsenek egyedül. Az eseményeket, érzelmeket annyira uralmuk alatt tartják, hogy nem senkit nem hoznak kellemetlen helyzetbe. Ezen a lapon a háttér teljes mértékben hátérbe szorul.

 

Ház
 Minden ember egy házra – „fészekre” vágyik, ahol boldogságban élhet, családot alapíthat, megöregedhet. A képen a ház egy magas, kemény kőalapon áll – ez jelzi a szilárdságot és a fix talajt. Jelen van a biztonságot és a magánszférát jelző magas kerítés is, leválasztja a külső környezettől. Ha pedig az ember kiakar szakadni a helyzetéből beszáll a csónakba és kicsit kilép a megszokott életéből. Itt van a biztonság és szabadság lehetősége is.

 

Család
 A lapot a színmindenség uralja. Itt is jelen van a biztonságot adó kert, de nem zárja el őket a világtól. Az apa bizalmat szavazva gyermekének néhány ujjal tartja csak, ezzel szabad utat adva a vágyainak. A legidősebb gyermek serdülőkorban van, makrancos egyik szülőt sem öleli át, önállósodni akar – ezt kéztartása is alá támasztja. Ennek ellenére az Apa őt is megöleli, tisztában van azzal, hogy gyermeke nem tudatosan teszi amit tesz, hanem csak a makrancossága miatt. A kutya is a család része, lábuknál hever hűségesen.

 

Látogatás
 Magas fokú bizalom és bizonytalanság uralja. A hölgy vendégét úgy fogadja, hogy háta mögött az ajtót nyitva hagyta, de távolságot is tart a vendégétől. A lány tisztelete és szeretete jeléül átnyújtja a csokrot, de  kissé haboz a közeledéssel, bizonytalan mert nem tudja, hogy viszonzásra talál kedvessége vagy elutasítással találja szembe magát. Mindketten megtartják a kellő távolságot hogy időben letudják reagálni az elkövetkezendő eseményeket.

 

Gyermek
 A gyermek egyedül szerepel a képen, de nem magányos. Arcából ítélve nem látszik félelem nyoma, tehát közelében ott van valami megnyugtató jelenség. Mozgása bizonytalan, tartózkodó. Háta mögött ott van a szivárvány, mely eső után keletkezett, tehát a talaj a lába alatt is valószínűleg nedves még, puhább, sikamlósabb mint száraz időben. Esetleg ez is okozhatja a bizonytalan lépéseket, nem csak a kora hátráltathatja hanem a körülmények is. 

 

Oltalom
 A képen a gyermek a hölgy társaságában nyugalomban van, ami nem jelenti azt hogy ez a személy az anyja. Ölelő két karjával oltalmazza a gyermeket, elhalmozza szeretetével, mint egy várfal veszi körül. Büszkén figyeli a gyermek – gyermeke minden mozzanatát, lemegy az ő szintjére ezzel is biztonságot nyújtva neki. Azt akarja látni amit a gyermek, ezzel is osztozik a megélt érzelmeiben. Hagyja hogy két lábbal álljon a talajon és láthassa a maga elé táruló mindenséget.

 

Vágy
 Egy rózsa a kanapé alatt, biztos hogy nem véletlenül került oda, mivel a látótérben sehol egy rózsabokor vagy váza rózsacsokorral. A rózsa a szenvedélyesség jele, tehát sokat jelenthet a hölgynek. A háta mögött ott van a gyönyörű táj, mely minden szemet rabul ejt, de ő elfordul tőle. Valami olyat néz ami nem vonja el annyira a figyelmét mint azt a természet szépsége tette volna. Jelen van valami a szobában ami kedvesebb számára, lehet talán a kedves? Jobb karjára támaszkodik, de a balt tipikusan úgy tartja mint azok az emberek akik nagyon szeretnének valamit.

 

Remény
 A hölgy kéztartás arra utal, hogy imádkozik. Látva a távolodó hajót és a hölgy előtt lévő horgonyt, oldalán pedig a szál virágot és a nagy vihart, arra következtethetünk, hogy imádsága azért van, mert aggódik a hajon utazó szerettéért. Reménykedik, hogy a vihar nem tesz kárt benne, és viszont láthatja még. Reménykedhet azért is, hogy a nap a vihart hamar szétfoszlatja és a hajó célba ér.

 

Gondolat
 A kút és a kert állapotából arra következtethetünk, hogy alapos gondozásban van részük. Ebből kifolyólag a kút tiszta vizet szolgáltat a szomjas, megfáradt embernek. Csak ahhoz kell erő, hogy fel húzzuk, meg kell dolgozni azért amit szeretnénk megkapni. A férfi könyöklő kezén tartja a fejét mint egy támasztékon, ez azt jelenti hogy nem 1-2 percre ült le, hanem huzamosabb időt tölt el a padon. Másik karját önkéntelenül engedi lógni a combjáról, tehát amit lát vagy gondol az leköti.

 

Rabság

 Nem is kell ennél nyomasztóbb környezet a büntetéshez, bűnhődéshez. A férfi kinézetéből és a falon lévő számolásokból azt láthatjuk régóta rabságban él. Mivel csak egy követ látunk ahová letelepedhet, nem tudjuk, hogy minek vagy kinek a fogja. A kártya jelentheti a belső fogságot is vagy azt hogy rabul ejtette valami, valaki és ez olyan érzelmeket hozott ki belőle, amelyeket maga sem tud feldolgozni.

 

Szerelem
 Minden ember az igaz szerelemre vár, mely úgy csap le rá mint a villám illetve a Cupido nyila. A kis lény bekötött szeme arra utal, hogy nem látunk nyitott szemmel mikor szerelmesek vagyunk. Esetleg nem akarjuk meglátni a negatív jeleket, behunyjuk a szemünk, azt látjuk amit szeretnénk. Na ilyen a nagy szerelem, vibrál körülöttünk a világ mint itt a kis lény körül. A képen a szívek párosan lebegnek, egymásra találtak. Felhőből  is kettő van, ők is együtt vannak. Boldogság lengi be a képet.

 

Féltékenység
 Féltékenység az emberekben az alvó vulkán. Ha kitör akkor sziklákat rombol szét és megváltoztat. A képen a kék ruhás semmi esetre sem a megcsalt fél, mivel az emberi természet megköveteli, hogy ne bírja végig nézni, ahogyan megcsalják. Vagy elszalad vagy közbeavatkozik. A férfi aki a megcsaló tisztességtelen és kellemetlen helyzetbe hozza a megcsalt felet. Ugyan akkor önző is, mivel csak a saját érzelmeivel foglalkozik, pedig 3 ember is érintett a dologban. A zöld bokor a képen mindenképpen menedéket jelent mindkét fél számára, ha úgy adódik a pár is mögé rejtőzhet vagy a fa mellett lévő hölgy is oda léphet ki a szemszögből.

 

Hitetlenség
 Az eskütevő szívéből esküszik bármi legyen is az, ujjai szerte ágazóak szívét lefedi. Valószínűleg többször is megtette már, mert a hölgy elfordítja fejét – hallhatott már tőle ilyet. De lehet mégis megbocsát neki, mert nem állt fel és nem hagyta ott őt, nem zárkózott el teljesen. Mondhatott valamit ami mentségére válhat. Ha meg is bocsát neki a hölgy, addig még sokat kell szenvednie.

 

Örömhír
 Az örömben az a legjobb ha megoszthatjuk másokkal. Ebben az esetben is ez történt, együtt olvassák a levelet és osztoznak az örömben. Közeli hozzátartozó írhatta a levelet, mert nem fosztják meg egymástól azt az élményt hogy maguk olvassák el, de együtt beszélik meg amit észre vesznek. A két fél közel áll egymáshoz és megvan a bizalom is kettejük között, mert nyílt dolog kettejük között hogy mint írt a harmadik fél.

 

Félreértés
 A két fél egymásnak hátat fordít, elfordulnak egymástól, elzárkózva az eseményektől és érzelmektől. Mindkét fél a másikat látja a megtörtént esemény miatt hibásnak, össze kulcsolják karukat, el zárkóznak a megbeszélés esélyétől is. Pedig ha meghallgatnák egymást, kiderülhetne hogy mindketten félreértették a dolgot és közösen túlléphetnének rajta. Ebben az esetben a férfi az aki a legkisebb jelét sem mutatja annak, hogy elgondolkodott az eseten. Míg a nő maga elé néz, mérlegel.

 

Ajándék
 Béke galamb szállt a hölgy fölé, szárnyát kitárja, sugározza a békét. A hölgy az ajándék láttán kicsikét kihúzza magát, jobb benyomást keltve az ajándékozó félben és érezteti hogy megtiszteli a figyelmével. Bármi legyen is a csomagolás alatt a férfi vigyáz rá, nem szorítja össze és méretét sem tompítja kéztartásával. Kitárt karral nyújtja át, mintha minél hamarabb szeretné látni a megajándékozott fél reakcióját. Ebből is látszik hogy az ajándék nem áll a középpontban inkább az érzelmekre figyel.

 

Tiszt
 Megfigyelhető, hogy a Tiszt vigyázban áll, de ez nem olyan állás mint a tipikus katonai állás. Nem feszít hanem könnyedén tiszteleg, jól érzi magát a ruházatában és a helyzetében. Elpalástolja valódi kilétét és ez magabiztossá tehette. Felvett egy szerepet és azonosult vele.

 

Szolgaság
 A mértani alakzatok sokasága nyomasztóan hatnak, hogyan is érezze jól magát a szolgáló mikor ilyen monoton dolgok veszik körül? Arckifejezése is tükrözi, hogy semmi nem tetszik neki ami körülötte és vele történik. Ha levetné a szolga ruhát, talán még akkor is ilyen savanyú lenne, mert azonosult a munkájával járó sivárságokkal. Beárnyékolja saját magának az élet adta szép dolgokat is. Rossz hozzáállása rontja minden pillanatát el.

 

Bíró
 A bíró az aki meghozza a végső döntést az ügyekben. Mérlegel majd dönt, ezt tesszük a mindennapokban is. Mérlegelünk majd döntést hozunk, még a legegyszerűbb esetekben. A kártya ebben az esetben azt jelenti, hogy itt és most mérlegelnünk kell, de pontot is kell tennünk a végére – egy ügyet le kell zárnunk.

 

Lelkész
 A lelkész kéztartásából ítélve áldást ad vagy bűnbocsátást. Fény kíséri tettét, felvilágosítást és tisztán látást nyújt számunkra. Vezet az úton és tanácsokkal lát el.

 

Levél
 A fehér galamb általánosságban a béke hirdetője, és ha ő hozza a levelet, akkor az azt is jelentheti, hogy bármi legyen a levélben azt el kell olvasni. Ugyan akkor ha ő hozza, akkor azt is jelenti, hogy fontos hogy kerülő utak helyett egyenesen a címzett kezébe kerüljön, fontos hogy megkapja. Bármi is legyen belé írva abból csak tanulhatunk. A levél díszítése barátságot jelez, jó indulatot remélhetünk belőle.

 

Üzenet
 A lény mely az üzenetet hozza magasra tartja a pálcáját, ezzel utat is kérhet magának, hogy minél hamarabb megoszthassa a hírt a rá érdemes emberrel. Könnyedén átlibben a felhőn is, ezzel akadályt is legyőz a cél elérése érdekében. Megszenved az üzenet átadásáért, csak van valami értelme ha már ilyen úton tudja eljuttatni a hírt, oda kell figyelni a hírre, eseményre.

 

Szerencse
 A szerencse kíséri a földet, ezzel egy időben az életünk is. Csak észre kell vennünk és élnünk kell vele. Már akkor is szerencsések vagyunk ha egy rossz dologból jól jövünk ki, vagy kevésbé rosszul éljük meg azt.

 

Szerencsétlenség
 A képen nem láthatjuk, a szerencsétlenség bekövetkezésének okát és azt sem tudhatjuk, hogy mennyire fog elromlani a helyzet. De ha már bekövetkezett próbáljunk meg felülkerekedni felette és a legjobban kijönni belőle. Segítséget is érdemes kérni, ha van rá mód, ahogy mondják „ Több szem többet lát”

 

Állandóság
 A vallás és a tudomány szerint is a víz, a levegő és a fény volt meg leghamarabb ezekből alakult ki minden egyéb. Állandó jelleggel jelen van az életünkben. És ott van a szem mely fentről tekint le ránk, fentről vigyáz ránk. Minden ember mikor nagy bajban van, akár a halálán az Istenéhez fordul segítségért, ha hitt addig benne ha nem.

 

Utazás
 Maga az életünk egy nagy utazás, van aki háborgó tengereken hajózik és van aki álló vízben. A hajót lehet kormányozni, állóvízből folyósra vagy fordítva. Ha utazunk akkor újabb és újabb lehetőségek tárulnak elénk, ezeket ki kell használni és kormányozni kell a „hajót”.

 

Váratlan öröm
 A férfi arca és viselkedése azt mutatja, hogy nem annak örül amit talált, hanem annak hogy talált valamit. A váratlan örömöt úgy éljük meg mint egy ajándékot, nem az a lényeg hogy mi okozta hanem, hogy okozta valami. A kincset amit talált nem jelöli semmi, ez is alátámasztja hogy váratlanul talált rá.

 

Bosszúság
 Egy kis esemény is okozhat nagy bosszúságot ha mély tartalommal bír. Akár a mi magunk figyelmetlenségébő származik vagy más okozza nekünk. A lényeg az, hogy megbirkózzunk vele és túl jussunk a hatásokon.

 

Vígság
 Kellemes természetben, napsütésben, boldogságban táncolva lépked a pár. Közelükben és a távolban is virágzó fák állnak , a pázsit is tele van szebbnél szebb virágokkal, az égen egy sötét felhő sincs. Bármerre néznek körülveszi őket a boldogságot, nyugalmat sugárzó természet. Ilyen körülményekben lehet vigadni.

 

Szomorúság
 A lány a hangulatához megfelelő helyet választott magának, ami nem helyes. Ha az ember szomorú nem tesz jót, hogy magába roskad, az sem ha őt nyaggatják, hogy mondja el mitől szomorú. De ha azt látja hogy körülötte minden nyomasztó akkor még jobban elmerül a bánatában. A kártyából azt látom, hogy ettől a jelenségtől szabadulni kell.

 

Hűség
 Általánosságban a hűséget a kutyával jelenítik meg. Itt nem tudhatjuk, hogy a kutya a falon belül vagy kívül helyezkedik el, de pihenő testtartása figyelést is tükröz. Figyelheti gazdáját is, hogy ha kell tudjon csatlakozni hozzá és kísérni őt mindenhová. A figyelmét még a kis madár sem csalj el, teljes odaadásával teljesíti a feladatát.

 

Hamisság
 Kiemelkedő elem a macska és a  madár. Viszonyuk szokatlan, mivel általánosságban már ugrásra készen állna a macska ha egy madarát lát, ha éhes ha nem- ez már beívódott reflex. Itt viszont csak ül és lapul, talán túl könnyű prédának találja, közel engedi magához- ezzel megtéveszti, de ugyan akkor el is kaphatja. Közeledése ezért vált hamissá.

 

Győzelem
 A hölgy siker élménye elfeledteti vele, hogy nem olyan szép dolog ennyire nyilvánvalóan örülni győzelmének a vesztes fél közelében. A vesztes így még rosszabbul érzi magát, a háttérbe szorult alak nem lép hanem földbe döngölve áll. Ez a magatartás forma tipikus jele annak, hogy önfeledten örül a győzelmének. Az ég fele tartja karjait és szinte már táncra is perdül.

 

Veszteség
 A kék ruhás hölgy veszteségébe nem nyugodott bele. Őt nézve nem tudjuk megállapítani, hogy saját magára dühös-e vagy arra, hogy a másik nyert. Minden esetre nem tudja kezelni a helyzetet, mert indulatok törnek elő belőle. Azt sem látjuk rajta, hogy tanulni szeretne az esetből, hogy legközelebb jobban csinálja majd. Felemészti a maga a veszteség, nem pedig hogy miért következett be.

 

Hiúság
 A kép telitett színekkel mégsem kelt jó benyomást. A szobában semmi sem összeköthető egymással, tárgyak kavalkádja veszi körül a nőt. De nem csak a szobát jellemzi ez, hanem a nőt is. Magára aggat minden félét, hogy még szebb legyen. Az oszlopnál is pózol, villogtatja szépségét. És ha egyet fordul már a tükörben is viszontláthatja magát.

 

Halál
 Ezt a képet látván mindenki elsőre a tényleges halált látja meg. De ha belegondolunk sok halál kíséri végig az életünk. Meghalhat akár a szerelem is egy párkapcsolatban ha már nincs meg a szerelem szikrája, a vágy. Ezzel egy időben pedig elkezdődik a szabadság és új lehetőségek várhatnak a felekre. A halál kezében homokóra van, ezzel jelzi hogy eljött annak az ideje hogy lezáruljon valami. A borús felhőzetből az látszik, hogy ezt a bizonyos véget már jelezte valami előre, erre oda kell figyelni. Nem egyik pillanatról a másikra szakad meg valami, mindig van elől járója.

 

Betegség
 A beteg beletörődött az állapotába. Fejét a párnán hátra fele tartja, meg sem próbál fennebb emelkedni, neki minden mindegy. Kis szekrénykén csak egy gyógyszert látunk, ez utalhat arra is, hogy nem nagy a baj, de ha elhagyja magát a beteg rosszabbodhat az állapota. Az életben mindenért küzdeni kell, mindig lesznek akadályok. Ezek arra szolgálnak, hogy megerősödjünk mint a beteg számára a pirula.

 

Gyógyító
 A férfi aki lehet orvos, vagy egy családtag, barát, akár idegen a lényeg hogy segíteni akar. A segítséget a rászoruló pedig elfogadja és kezét nyújtja. A férfi segíteni akar, nem zavarni a beteget. Leült mellé, de nem annyira közel, hogy az kellemetlen legyen a beteg számára. Így ha szükséges könnyen felállhat és elléphet a következő elemhez amely szükséges lehet az eredményességhez. És mivel ül azt láthatjuk, hogy nem siet sehová, felméri a lehetőségeket és él vele a cél érdekében.

 

Rátartiság
 A férfi feltartott feje jelzi, hogy átnéz valamin vagy valakin, egyszerűen nem vesz tudomást róla. A szája lefele görbül, ez nagyképűségre utal. Érzéseit, gondolatait kiírja arcára is, meg sem próbálja véka alá rejteni. Mindkét keze úgy helyezkedik el, mintha féltené a kincseit, ne is lássák, ne is kérdezzenek felőle. Majd ő maga megoldod mindent, nincs szüksége semmire.

 

Árulás
 A súgó miközben beszél kezét úgy tartja, hogy minden szavát eltakarja. Ebből kifolyólag valaki elől rejti el szavait, valaki háta mögött beszéli ki a dolgokat. A hallgató is részt vesz az esetben, ezért semmivel sem különb az árulónál. A széken ülő érintett a megtudott információkkal kapcsolatban, ráteszi a fejét a könyökölő karjára és elgondolkodik. Meglehet haragját fojtja el ezzel.

 

Kevés pénz
 A nyitott tenyér és a kissé szerte ágazó ujjak felajánlást jeleznek. Bármennyire kevés is a pénz, valakinek nagyon sokat jelenthet, nagy segítség lehet. Ugyan akkor ha nem vigyáz rá, ha nem értékeli azt, akkor a lila mélységbe is lehullhat tenyeréről. A lila ködben nyoma veszhet, és nem tudjuk meg hogy hová lett.

 

Sok pénz
 A hölgy kitárt karjai sugallják, hogy nem magának akarja a sok kincset, osztozni akar rajta. Szerény öltözete is azt mutatja, hogy nem fektet nagy hangsúlyt a tömérdek kincsnek. Nem láthatunk testén sem ékszert, sem a „gazdagi eleganciát”. Nem tud mit kezdeni a vagyonnal, inkább csak játszik vele, két kézzel szórja nem figyelve arra, hogy hová érkezik majd a lehulló érték.

 

Ellenség
 Az épület sarkába meglapuló ember nem csak, hogy gyalázatra méltó, de még gyáva is. A sötétség leplét húzza magára, és lecsap a gyanútlan áldozatára. Azt is mondhatnánk, hogy állruhát vett magára, álcázza magát. Ebből kiindulva egy mosolygós arc is takarhatja az ellenségünket. Ha valami váratlan ér bennünket meg kell gondolni hogy jó indulatú dolog vagy sem, és azt is meg kell nézni kitől ered.

 

Tolvaj
 A képről nem tudjuk, hogy a tolvaj épp a kertbe mászik be vagy épp onnan ki. Lehet hogy az elkövetkezendő időszakban esik meg a rablás vagy pedig már megesett és most  akar nyomtalanul el tűnni. A lendületes mozgása azonban azt jelzi, hogy ismert számára a helyszín, nem számít kutyára sem.  Akárcsak az ellenség lapján az ember itt is a sötétség leple alatt teszi amit tesz. Megfoszt valakit értékeitől, ha az érték emlék a másik félnek, akkor emlékeitől és érzelmeitől is megfosztja. A zsákból nem villan ki a tartalma, tehát bármi lehet benne, bármitől megfoszthatta vagy megfoszthatja áldozatát.

 

Vetélytárs
 „Szerelemben és háborúban minden szabad”. A zöld ruhás ész érvekkel harcol míg a piros a nőiességet veti latba. A zöld ruhásat a szerénység és odaadás jellemzi, míg a piros ruhásat a kacérság és a szenvedélyesség jellemzi. Bele túr a hajába, ezzel szabad utat engedve a szenvedélyességnek. De ha a zöld ruhás is egy kicsit felszabadultabb lenne, akkor a férfi figyelme csak rá fókuszálna. Ezért ha van egy vetélytárs nem mindig rossz dolog, lehet tanulni tőle és ezzel is erősödhetünk.

 

Társaság
 A három hölgy csak látszólag egy társaság. Nem illenek össze, a piros ruhás cigarettázik és italt iszogat. Ábrázata azt mutatja, hogy nézi a sárga ruhás hölgyet, de nem törődik nagyon vele. A sárga ruhás hölgy pedig mint egy védekezés szerűen csípőre teszi a kezét, ellenállást tanúsít. A zöld ruhás hölgy is köztük van, de független marad tőlük. Valójában egyikük sem figyel a másikra, mindenki elvan saját magával. Csak a körülmények sugallják azt hogy ők egy társaság, valójában csak egy időben egy helyen vannak, de gondolatviláguk eltér egymásétól.