Copyright

Az 56 lap értelmezését Gabi így gazdagította:

 

 

A meghittség, a nyugodtság lapja. A teljes elfogadás és a szerelemben érzett felhőtlen boldogság.

 

Kapcsolati szempontból mindenképpen komoly szándékú férfi, aki a jövőjét tervezgeti. Bár a rózsabokrot nézi, elképzelhető, hogy gondolataiban már a jövővel foglalkozik. Jelenthet még pillanatnyi elgondolkodást, a szerelmes nő távolléte miatti hiányérzetet.

 

Futó kapcsolatra és nem hosszú távú kapcsolatra vágyó férfi, (lábfeje is jelzi, bármikor tud váltani). Elsősorban szexpartner, nem tartja fontosnak az érzelmeket. Önző, önimádó.

 

Erős nőies kisugárzással rendelkező nő! Tartása magabiztos és nyitott, de ez lehet egy póz. Nyíltan felkínálja magát, de van benne rafináltság is. Tudja mi kell a férfinak ahhoz, hogy megbolondítsa.

 

A fiatalság könnyedsége, lazasága, fesztelensége látszik rajta, veszélyérzet nélkül, ezáltal a meggondolatlanság lapja is lehetne. Nekem „aranyifjú” látszatát kelti, kicsit öntelt is.

 

Nem a mai modern nőket jellemző nő. Visszafogottság, szolidság, a merengés lapja. De lehet egy álarc, ezáltal álszemérem.

 

Középkorú, kissé megtört férfi, de nyitott a jövő felé, egy új kapcsolatra, nem roskad magába. Jelleme erős, de gyengéd.

 

Nyugodtságot, büszkeséget, derűt mutat. Nem látszik megtörtnek. Az előtt álló dolgok elé nyitottan, de átgondoltan álló asszony.

 

Az élet által megtört, de nyugodt asszony. A külvilágtól még nem zárkózott el, de már megvan a saját kis zárt élete. A megnyugvás, a nyugodt öregkor békessége.

 

Az elmélázás, a töprengés lapja lehet még. Az élet számvetése, kiértékelése, megbékélés.

 

Jelenthet konkrétan házaspárt. Kapcsolati szempontból az összetartozást, de a kölcsönös bizalmat is jelentheti. Az összekulcsolt kar nemcsak az összetartozást mutatja, hanem azt is, hogy kapcsolatukban ott van a szabadság és a bizalom is, hisz nem szorosan fonódik össze a karjuk.

 

Jelentheti még a békességet, a nyugalmat. Egy megvásárolni, illetve eladni kívánt ingatlant. Fordított helyzetben: Az élettér kiszélesítése utáni vágyat, nagyravágyást is.

 

A bizalom, a támasz, az egymáshoz való pozitív viszonyulás, a meghittség.

 

Jelenthet még bizonytalanságot, akár időben is. Bizonytalan, hogy a látogatás vagy találkozás alkalmával a lépcsőn álló nő beenged-e a lakásába. De jelenthet egy korábbi nézeteltérést követő kiengesztelő látogatást, esetleg bocsánatkérést is.

 

A gyermek jobb lábát bizonytalanul előre teszi, az első lépés megtétele, de egyben félelem is van benne, az újtól való félelem. De a félelem egyben kíváncsivá is teszi. Szinte úgy tűnik (ha mi nem is látjuk), mintha valamit vagy valakit látna, oda igyekezne, de járása még ingatag. Mégis megteszi az első, majd a többi lépést – lassan, óvatosan. Lehet a türelem kártyája. Idő jelző kártyaként hosszabb időt jelenthet, lépésről-lépésre. A kártya jelenthet a jövő felé nyitottságot, kíváncsiságot de megtorpanást is.

 

A szülő és gyermek feltétel nélküli szeretete és bizalma, biztonságérzet a gyermek részéről. Az édesanya óvó karjai nemcsak átölelik, de a gyermek mintegy bástyaként támasztja hátát anyjához. Úgy tűnik mintha az édesanya suttogó szavakkal biztatná, bátorítaná a gyermeket az elindulásra. A kártya jelentheti nemcsak szülő-gyermek kapcsolatban, hanem párkapcsolati szempontból is a védelmezést, a nyugalmat, a biztonságérzetet, a lelki békét.

 

Bár a kép erős erotikus kisugárzású a nő testhelyzete miatt, mégis inkább csak vágyódik az elérhetetlennek tűnő dolgok iránt. Talán csak ő gondolja elérhetetlennek. Úgy tűnik, nemcsak valakiről mereng, mintha valakit várna. Egy idegen helyen, egy idegen szobában. Lehet egy titkos találkahely, a megszokott környezettől eltérő, lakóhelyüktől távoli helyen, ahol nem láthatja meg őket ismerős. A merengés és a vágyódás lapja, ne pusztán az erotikára való vágyat szimbolizálja, bár a színek és a nő testhelyzete, haja színe ez sugallja. Nemcsak a haja színe teszi őt különlegessé, hanem maga a környezet is. Egy különleges nő, különleges környezetben. Nem egy hétköznapi nőt jelent.

 

A várakozás lapja lehet akár személyre, akár cselekményre vonatkoztatva. Mivel nem tudni a vihar mikor engedi kikötni a hajót, idő jelölőként jelenthet pár hetet is.
A lap szerint érdemes várni, türelmesnek lenni, csak ki kell várni a megfelelő alkalmat. Ezért türelemre is inthet minket. A türelem és a fohászkodás lapja.

 

A jövő felé fordulás, a tervezgetés, a mérlegelés lapja. Nekem a tekintete kicsit hasonlít a vágy lapján megjelenő nőre. Tekintetük a távolba néz, bár a nőé a XVII-es lapon a szobára korlátozódhat. A férfi a szabadban van, és itt nemcsak a tekintete, de a gondolatai is szárnyalhatnak. Háta mögött a kút és a kék ég látszik, olyan mintha a kút lezárna valamit, amit maga mögött hagyott. A virágzó fa szinte vele egyvonalban van, mintha az új, a jövő innen indulna. Mint egy mérföldkő. Talán ha a férfi felkelne a padról, el is indulhatna a jövője felé, de ezt még jól átgondolja. Bár az elhatározás, a végső döntés már megszületett a fejében, várja a megfelelő pillanatot. A megfontolás lapja, nem a hirtelen döntésé.

 

Teljes lelki bezárkózást, magányt, az újtól, a jövőtől való elzárkózást, befelé fordulást jelent. Sivárságot, mélabút mutat. Kilátástalanságot, de egyben érdektelenséget is jelez.

 

A boldogság és az érzelmek szabad felvállalása, az érzések szabadsága. Amikor olyan jó szeretni, szerelmesnek lenni. A boldogság maga, amit az ember még az ereiben is érez.

 

Szerelmi háromszög. Jelenthet olyan szituációt, amikor a megcsalt fél valóban meglesi a szerelmes párt, vagy egy idegen nő, aki elmondhatja kilesett titkukat. A féltékenység mellett a bizonytalanságtól való félelem, a felismerés okozta tehetetlenség, az őrlődés lapja.

 

A magyarázkodás és a látszat lapja. A látszaté azért, mert ugyan a nő lábfejével a férfi felé fordul, de tekintetéből látszik, hogy unja már az egész magyarázatot. Úgy tesz, mintha figyelne rá, de tudja jól, hogy ennek a kapcsolatnak vagy házasságnak már vége, csak idő kérdése. Talán lassan jön el az idő a végső szó kimondására (a nő részéről), de már tudja, nem tud többé bízni a férfiban. Pedig ő még szeretne egy újabb esélyt, aztán egy újabbat…

 

Kapcsolat szempontjából erre mondják: jóban rosszban kitartanak egymás mellett. Együtt örülnek, együtt sírnak. Az összetartozás lapja is lehet, valamint a nő olyan helyzetben ül, mintha a nemcsak az örömet osztanák meg, hanem a nő valamiről, valamivel kapcsolatban kikéri a férfi véleményét.

 

A kártyán látott férfi és nő teljes eltávolodása. Nem csak érzelmi eltávolodást jelenthet, hisz úgy állnak egymásnak háttal, hogy egyáltalán nem érnek egymáshoz. A köztük lévő távolság a végleges, teljes szakítást, a válást is jelentheti. A nő fejtartása a magába zárkózást, a másiktól való elszigetelődést, valamint az eltávolodás, a szakítás felett érzett szomorúságot és csalódást is mutatja. A férfi tartása abban különbözik, hogy rajta igazán szomorúság nem látszik, hiszen a fejét nem hajtja le, inkább büszkén előre néz. Ő inkább makacs, büszke és megbántott, de nem szomorú. Karja mindkettőnek szorosan összefonva jelzi az egymástól való teljes elzárkózást. Érzelmi szempontból különélést, szakítást jelenthet.

 

Ha nem konkrétan az ajándékról szól, meglepetést is jelenthet. A nő a férfi felé úgy fordul, mintha abban a pillanatban lépett volna oda, megszólította volna őt, és a nő egy mozdulattal felé fordul. Elámul, hogy látja a férfit, és azon is, hogy nemcsak a jelenlétével, de még ajándékkal is meglepi. Ezért kíváncsian várja, a férfi mit fog mondani neki. A meglepetés, az őszinte érdeklődés, és a kíváncsiság is benne van ebben a kártyában.

 

Tulajdonságként még lehet szolgálatkész, kicsit visszafogott, de megbízható férfi. Olyan valaki, aki bármire képes, de ehhez kell valami indíték, ami kimozdítja ebből a feszengő tartásból, ami kicsit rugalmassá teszi a dolgok iránt. Tartásából a megfelelni vágyás látszódik, mintha csak a parancsra várna. Személyi jelölőként sötét hajú férfit jelölhet.

 

Az unalmas hétköznapok, a megszokottság tükröződik belőle, de van egyfajta mártírság is benne. Nem látszik a nő arcán a megtörtség, elfogadta a helyzetet, a mindennapok ismétlődését. Kicsit úgy tűnik, ez így jó neki, nincs szándékában változtatni ezen. Jelentheti a dolgok változatlanságát is.

 

Szigorúságot, a kimondott szó véglegességét jelenti. Egy hivatalos ügy komolyságát. Eseményként jelenthet válást, peres ügynél ítélethozatalt, kapcsolat szempontjából egy komoly döntés meghozatalát. Nem csak a bútorzat komor, hanem a Bíró nézése is, amivel jelzi mondanivalója fontosságát, saját felsőbbrendűségét, és véglegessé, lezárttá teszi az ügyet. Alakja, tartása tiszteletet parancsoló, nincs helye a magyarázkodásnak.

 

Lelki segítséget, áldást jelöl. A mellette álló lap több magyarázatot adhat arra, hogy mi alól ad feloldozást, mihez kell lelki támasz. A lelkész áldást oszt, feloldoz, és biztat. Nem szóval teszi ezt, a felemelt kéz, és a háttérben a fénysugár új reményt ad. A lelkésznek szólnia sem kell, elég a kéz, mely feloldoz, és a fény, mely utat mutat. Csak meg kell találni a lelki békét.

 

Mivel lepecsételt levélről van szó, jelenthet titkot is, amit a levél birtokában ismerünk meg. Lehet még hivatalos irat, szerződés, vagy egy olyan levél, amit már vártunk. De jelentheti két ember kommunikációját akár személyesen, akár telefonon is.

 

Mivel a kártyán lévő alak mozgásban van, a hír amit hoz, hamarosan ideér. Közeljövőben, hamarosan bekövetkező változást jelenthet. Az aki a hír hozója, tanácsot is adhat, véleményt is mondhat. Mindenesetre megfontolandó dolgot jelez. A hír fontosságát jelöli az is, hogy a kártyán lévő alak sebessége, tekintetének nyíltsága. Szeméből diadalérzet tükröződik, mindenképpen fontosnak tartja, hogy minél előbb célba érjen.

 

Egy dolog szerencsés kimenetele, de ez változhat, mint a lap is mutatja. A nő lába szinte alig érinti a Földet, lebeg. Lábfeje hasonló kicsit az idegen férfi lábtartásához, ebben a pózban nem lehet sokáig állni, előbb utóbb váltani fog és egyensúlyát a másik lábára helyezi. Nem tudni mikor, és meddig tudja tartani ezt a pozíciót. Bár szárnya van, de azt sem tudjuk mikor veszi igénybe. A szerencse forgandó. Örüljünk a szerencsénknek, de vigyázzunk is rá, mert bármikor elhagyhat minket.

 

A végső kétségbeesés, amikor az ember elhagyja magát és engedi, hogy sodorják az események. A kiterült test saját sorsa feletti megadást mutat, de a virágok az élet jelenlétét, a bizakodást, a kiút keresést jelentik.

 

A szem figyel bennünket, óvó, segítő pillantásával megkönnyíti lépteinket. Jelentheti egy kapcsolat stabilitását is, ami hosszú távra szól.

 

Hosszú távú, esetleg külföldi utazást is jelölhet. Jelentheti még azt az állapotot, amikor az ember még keresi önmagát, és lassan jut el a végső célhoz. Mivel a hajó még úton van, a döntés folyamatát is jelentheti. Valami még nem dőlt el, de a válasz úton van. Jelölhet konkrétan költözést is.

 

Az igazi, őszinte boldogság, a hirtelen jött meglepetés okozta öröm. Leginkább olyan meglepetést jelöl, amire nem számítunk. Égi ajándék.

 

Jelölhet apró bosszúságot, figyelmetlenséget, ami miatt bosszankodunk. Ezt a figyelmetlenséget okozhatja a nő saját gondolataiban való elmélyülése is, amiből máris kibillen, és bosszankodik a csésze miatt. Jelentheti még azt az állapotot, amikor a gondok feltornyosulnak (ezt a nő fölé magasodó árnyék jelzi), és a megoldást keresve a figyelem megoszlik. Jelölhet még olyan személyt, aki bosszúságot okozhat nekünk, de kiléte nem ismert.

 

A kártyán mulatozó, jókedvű pár. Jelenthet konkrétan együtt töltött szórakozást, közös programot. Mindenképpen jó hangulatot, jó társaságot jelöl. Bár a nő vígsága nyitottságot jelez, ahogyan szembefordul és felemeli a karját, kicsit talán pózol is, mintha látná őket valaki. A férfi nem figyel erre. Nekem olyan hatást kelt, mintha egy mulatós zenére ropná a táncot. Bár nincs étel és ital, és a kerti partira sem emlékeztet semmi, mégis egy mulatós, vígadós párt mutat. Jókedvük határtalan.

 

Mély lelki bánat, kifosztottság. A veszteség feletti teljes befordulás, elzárkózás, kilátástalanság, elkeseredettség lapja. Úgy tűnik a kártyán lévő nő a szemét is becsukja, nem is akar tudni semmit a külvilágról. Az sem érdekli, hogy hideg van. Kicsit olyan önmarcangoló képet fest, azt az érzést sugallja: nem baj ha fáj, nem baj ha fázom. Mintha az érzékszervek sem úgy működnének, mint korábban. A fájdalom, amit fizikailag érez, kicsit talán enyhít a lelki szenvedésen.

 

Lehet konkrétan házastársi hűség, fordított helyzetben ennek megszegése, megingása. Ezenkívül a ragaszkodás, a biztonságérzet és a bizalom lapja. Ha a kutyát úgy látom, hogy nyitott szájjal fekszik, mint a kártyán is, mindig olyan benyomást kelt, mintha nevetne. Most is ezt érzem: jól érzi magát ott, ahol van. Tehát konkrétan az a jóérzés van benne, min olyan helyen, ahol jó lenni.

 

Érdekes szituáció, hogy a Hűség lapján a madár bátran szembefordul a kutyával, a Hamisság lapján pedig a madár háttal van, pedig kellene szembe fordulnia, mert a macska szándéka kiszámíthatatlan. A köztudat szerint a kutya is lehet veszélyes a madár számára, mégis bizalommal fordul felé. A macska elmélázik a madár felé, szinte várja mikor reppen, mikor csippent újra a fűből, hogy támadhasson. A lap az alattomosság, a sebezhetőség és a szeszélyesség lapja. A macska szinte a madár fölé tornyosul, a Hűség lapjával ellentétben, ahol a kutya nem használja ki testi fölényét, inkább lefekszik.

 

Az XLIV kártya mellett fura tükörképet mutat. A győzelem kártyán úgy tűnik, mintha kinagyítva lenne a győztes, mert ő a nyerő. Háttérben, apró alakként a vesztes, ahogyan a veszteség kártyán, csak ott ő a főszereplő. Apró alakként olyan, mintha a háttérből figyelné a másik viselkedését, örömét, és talán már érzi a vesztét is. A győzelem annyira megmutatja magát, hogy a rajta szereplő alak szembefordul, nincs mit takargatnia, hiszen ő győzött. Legyen az szerelem, vagy egy vita. Ő jött ki jól belőle, és ezt nem titkolja, boldog tőle, egyszerűen jól érzi magát. A győzelem okozta boldogság, jóleső érzés járja át minden porcikáját. Még a ruhája színe is ezt mutatja, melynek mindenképpen érzelmi mondanivalója van.

 

Az előző lappal ellentétben a győztes a háttérben van, de az is lehet, hogy már messze jár, világgá kürtöli győzelmét, a vesztest magára hagyva értetlenségével. Ő nem fordul szembe velünk, még a haja is előre esik, arca alig látható. Csípőre tett keze értetlenséget és felháborodást is jelez. Nem érti veszteségét, de látszik rajta a veszteség okozta bánat és düh, bár nem néz senkire, nem osztja meg gondolatait sem, ezáltal magára marad a veszteség okozta értetlensége felett. Csípőre tett keze nem azt mutatja, hogy elgondolkodna azon, vajon mit kellett volna tennie a győzelemért.

 

A kártya fókuszában a külsőségek vannak, a látszat. Amit a kívülálló lát. Mindegy, hogy ízléses-e, de látható legyen a cifraság, a dísz, a pompa. Ez a felszín. Más az, amit mutat, és más, ami a valóság. A látszat fenntartása a külvilág felé. De annak mi értelme, hiszen önbecsapás, hisz aki kifelé mást mutat, mint ami a valóság, önmagának is hazudik?! A tükör mondanivalója még az is lehet, ha megfordítjuk megláthatjuk mi a valóság, és az bizony más mint amit eddig láttunk, amit eddig mutattak nekünk. A valóság a tükör mögött van, csak mögé kell nézni. A hiúság is benne van, de a hiú ember azért nem feltétlenül ízléstelen, és a lap számomra az ízléstelenséget sugallja még akkor is, ha az díszes, drága holmi, mert giccses.

 

Ez a lap mindig ijesztően szokott hatni, de tudom, nemcsak a halált jelölheti. Bár a háttér, és az egész lap a borút, a búskomorságot sugallja, és pillanatnyi letargiába ejtheti az embert. De a csontváz mozog, mozgásban van, valahová igyekszik. A fehér lepel, ami rá van terítve, szinte lobog mögötte. Kaszával a kezében igyekszik lezárni valamit, és segíteni egy új elindításában. Egy lapon látjuk a halál és az élet mozgatóit. A zöld fa és a kék víz, a fehér lepel az élet jelenlétét, míg a csontváz a kaszával valaminek a végét jelzi. Jelentheti egy szerelem végét, vagy egy nehéz helyzet sorsfordulatát. Egy rossz időszak végét, és egy új kezdetét.

 

Jelenthet konkrétan megbetegedést, ami lehet lelki eredetű. Valójában minden betegség a lelki egyensúlyra, vagy annak hiányára vezethető vissza. A kártyán látott ember úgy néz ki feladta, nem küzd a gyógyulásért semmilyen formában és irányban. Még a szemét is behunyta, nem akar tudni semmiről. Lelki bezárkózást, mélypontot, lelki válságot és sivárságot jelent.

 

A bizakodás, az odafordulás, a segítségkérés lapja lehetne. Egy probléma megoldásánál a türelem, a bizalom. Időjelölőként esetleg hosszabb időt igénylő, de pozitív kimenetelű folyamat. Kapcsolati szempontból egymás segítése, a kölcsönös bizalom és megértés lapja.

 

(Nem tartozik a kedvenc lapjaim közé). Elsősorban nagyképű, jómódban élő embert mutat, akitől nem sok jót várhatunk. Sem anyagi, sem erkölcsi segítséget. Jelenthet még önző, önimádó embert is. Bár ez is olyan látszatot mutat, mint a hiúság kártyája, de itt elsősorban az tűnik ki, hogy a mindennapok megélhetése nem okoz gondot számára. Elsősorban az anyagi biztonság a fontos számára, és azt gondolja ezzel meg is oldódott minden. Pedig nem az teszi boldoggá az embert, és ez az ember sem boldog, csak azt hiszi, azt a látszatot kelti. A kivagyiság erősen megmutatkozik, ahogyan a kezét a mellényzsebébe rakja. Ruhája is választékos, drága holmi, de mi van belül? Mi van a szívében? Jó álca az egész.

 

Lehet akár főnök-titkárnő kapcsolat, amiben a titkárnő a beosztottakról árulkodik, de jelenthet pletykát is. Ezen kívül jelenthet konkrét árulkodást akár titkos kapcsolatról is. A férfi mélyen elgondolkozik a hallottakon, de nem mutat semmiféle érzelmet, csak figyel és töpreng. De lehet az alázat, a megalázkodás, és a súgó testhelyzetéből adódóan behódolást is ábrázolhat.

 

Konkrétan anyagi javakra vonatkozóan a lap kevés pénzt jelölhet. De jelentheti a szegénységtől, a pénztelenségtől való szorongást. Kapcsolati szempontból nem jómódú emberre utalhat, de lehet fukar, kicsinyes személy is. De azt is jelentheti, csak ennyit mutat meg magából valaki, hiszen alakját, személyét nem ismerjük.

 

Mondanivalója lehet: tessék, mindenem a tiéd, és van még. A gazdagság, a jólét a lábainál hever, csak le kell hajolni érte. Nem várt, hirtelen jött gazdagság. Az önzetlenség, a bőkezűség, a bőség lapja. De jelentheti azt is, hogy anyagi segítségre számíthatunk. Munkahelyi kérdésnél több pénz várható.

 

Jelenthet ármánykodó, hátsó szándékú embert, aki ártó törekvése van. Elképzelhető, árnyékként követi a kiszemelt embert, hogy minél többet megtudjon róla. Konkrét kérdésnél jelenthet magánnyomozót is, vagy olyan embert akit felbéreltek. Kapcsolati szempontból: valaki nem nézi jó szemmel a kapcsolatot, ezért azon töri a fejét hogyan árthatna. Valójában lehetne a megtestesült gonoszság, a gerinctelenség és a gátlástalanság lapja.

 

Mivel nem nappali képet mutat a kártya, az éj leple alatt közlekedik, hogy tettére ne derüljön fény. Legalábbis abban a pillanatban, amit tettét elköveti. Kapcsolati kérdésnél jelentheti azt is, hogy valaki titokban eljár valakihez. Mivel ez nem nyíltan történik, valószínűleg valamelyik fél már kapcsolatban, vagy házasságban él. Jelentheti azt is, hogy valaki el akarja venni tőlünk a szerelmünket. Jelenthet érzelmileg téren lopást, ami utalhat arra, hogy az illető csak együtt él a párjával, de már nem szereti.

 

Szerelmi háromszög. Ebben az esetben választás, döntés meghozatala, aminek kimenetele még kétséges. A szőke nő, a zöld ruhában szinte várja a férfi válaszát. A piros ruhás nő felkínálja magát. A két nő közötti különbség lehet a zöld ruhás a felesége, aki várakozik a férfi döntésére, vajon mennyire értékeli az elmúlt éveket. A másik nő a szerető, aki csábítóan, kirívóan felkínálja magát, szinte figyelmezteti mozdulatával a férfit az eltöltött szép napokra, hetekre. Vajon kit választ? Döntés előtt áll, és mindkettőhöz valamiért kötődik. A kérdés az, melyik szál az erősebb.

 

Nekem úgy tűnik a piros és zöld ruhás nő ugyanaz, mint a Vetélytárs lapján. A zöld ruhát viselő nő még a karját is úgy tartja. Társasági összejövetelt mutat, bár mindhárom nő más és más. Nemcsak a ruhájuk és hajuk színe, de különböző beállítottságúak is. A zöld ruhás nekem kicsit feszültnek és konzervatívnak és talán túl zárkózottnak tűnik. A piros ruhás nyílt, tele erotikával, nőiességgel. A sárga ruhás is nyitott, mégis olyan mintha ő különbnek érezné magát a másik kettőtől. Bár feléjük fordul, és rá figyelnek, de olyan hatást kelt mintha ez csak egy kényszer társalgás lenne. Teljesen más véleményen van, mint amit mutat a másik kettőnek. Kicsit képmutatás, felszínes, felületes társaság. Jelenthet esetleg társaságban hallott szóbeszédet, új baráti ismeretséget.