Copyright

XLIX. lap: Rátartiság

 

 


Személyként rátarti, kevély, felfuvalkodott ember, aki önmagát túlzottan nagyra tartja. Tulajdonságként elbizakodottság, dölyfösség, fennhéjázás, önhittség a jelentései. Jelentheti még súlyos bűn jelenlétét, valamint egy átok súlyát is.

Fordított helyzetben azt jelzi, hogy komolyabb bűn vagy súlyosabb átkozás nincs jelen, a személy fellélegezhet.

 

 

 

VISSZA AZ 56 LAPHOZ

VISSZA A KICSINYÍTETT LAPOKHOZ