Copyright

Az 56 lap értelmezése Barna Rozi szerint

 

 

I. SZERELMES NŐ
 A női kéz lágyan nyugszik a lábon, s ugyanilyen lágyan száll a másik kézre a béke és a szerelem jelképe, a galamb. Mintha beszélnének: nemcsak egymás felé fordulnak, de a galamb most szállt le a nő kezére, a boldog  nő mosolya szinte tükröződik a galamb szárnyában. A kártya színei mind a boldog szerelem színei: a fehér a tisztaságé, a piros az érzékiségé, a kék a boldogságé, a zöld a nyugalomé: amilyen összességében egy boldog szerelmes nő. A galamb dinamizmusa és a virágzó bokor is a boldogan megélt szerelem jelképei.
A lap a gondtalanul megélt szerelem, de a nyitottság, kommunikáció lapja is lehet.

 

II. SZERELMES FÉRFI
 A színek megegyeznek a Szerelmes nő lapjának színeivel. Ha egymás mellé tesszük a két lapot, láthatjuk, hogy a két alak (bár az egyik térdel, a másik áll, de) egymás felé fodul, mintegy tükröződnek egymásban, sőt talán a két kártya egy lapnak a két fele: a bokor  összeilleszthető, az I-es lapon látható lankás mezőbéli háttér itt a sík háttérben kirajzolódó városban folytatódik. Ennél tökéletsebb harmónia (lehetősége) nemigen képzelhető el.
Ilyen egy szerelmes férfi: szépenn felöltözve, magát kicsinosítva fordul kedvese felé. Háttérben a város a templommal, ahol majd feleségül veszi szerelmét.
A lap a béke, boldog szerelem, az őszinte, igazi érzelem lapja.

 

III.  IDEGEN FÉRFI
 Az ismeretlen, erotikától fűtött férfi lapja. Az erotikáé, amelyből még minden lehet: csupán egy alkalomra szóló testiség, de izgalmas románc is.
A kék háttér a szerelmes férfié, de a színek a bujaság színei, és a férfi mozdulatai is ezt erősítik. Míg a szerelmes férfi arca ellazult és gyengéd érzelmekkel teli, addig az idegen férfié kihívó, kiszámíthatatlan. Ne ismerjük még, és ezért tesz is: mutatja ezt teste előtt átfont karja. És bár a karokat egyelen mozdulattal ki is tárhatja, az mégsem egy hosszú távú kapcsolat lehetőségét láttatja.
olyan férfi, aki inkább a külsőségekre, mintsem a mély érzelmekre helyezi a hangsúlyt.

 

IV. IDEGEN ASSZONY
 A bujaság, csábítás lapja.  Az "itt vagyok, tégy velem, amit akarsz" sugárzik alapról.
A nő karja széttárva, mintegy várva, hívogatva leendő partnerét, de miután megkapta, előfordulhat, hogy újat keres (elég nagy a nézőtér, lesz jelentkező..), nem engedi felfedni valódi énjét. Hajfonata mellére símul, csípője felé mutat, ezzel is a szexualitását fokozva. Bár tekintetét lesüti, de inkább csak azért, hogy még izgalmasabb legyen.
Jelentheti az intenzív nőiesség megélését, és a hétköznapi unalomból való kitörést is.

 

V. IFJÚ
 Túl magabiztos, pökhendi, rátarti, kissé nemtörődöm, hebrencs fiatal férfi. Ezt mutatja felszegett álla, hetyke tartása. Lelke kuszaságát a fű összevisszasága is hangsúlyozza, ám ebből a kiforratlan ifjúból éppúgy válhat szerelmes, mint idegen férfi. de az eredményre még várni kell.

 

VI. SZŰZ
 A báj, a lágyság, az ártatlanság, a tisztaság, őszinteség lapja, melytől még egy rossz szándékú ember is visszafogja magát. A vízililiom éppoly tiszta, szűzies, mint a lány egész lénye. Ugyanakkor, ha feláll, és még a haját is kibontja, akár a végzet asszonya is lehet.
A lap mutatja a tiszta, szűzies érzelmeket, a testiség háttérbe szorítását. A kártyán alul-fölül a két kék, középen a  két zöld mind azt mutatja: egy fiatal nő, aki még hiszi az örökkét és holtomiglant,  ám előbb-utóbb tovább kell lépnie, de a magasan zárt ruha (is) azt jelzi: erre még nem készült fel.

 

VII.  ÖZVEGYEMBER
 Az áldozatvállalás, elhagyatottság, megözvegyülés, egyedüllét lapja. De a férfi előre néz: van remény, hogy változás jöjjön, és ha letelik szívében a gyász: kitavaszodjon.

 

VIII.  ÖZVEGYASSZONY
 A magáramaradás, magára utaltság lapja, de semmiképp sem a tehetetlenségé, az asszony egyenes tartása, előre néző tekintetet a határozottságot, eltökéltséget jelzi. S mivel haját nem zárja özvegyi kendő alá, érződik: nem marad örökre így, túl fog lépni a bánaton.
Tartása, ruhájának zártsága nagyban hasonlít a szűzéhez, de míg a szűz egy folyamat/kapcsolat elejét, addig az öregasszony a végét szimbolizálja.

 

IX. ÖREGASSZONY
 A sűrű kerítés azt jelképezi, hogy ez az asszony lezárta élete egy szakaszát: a kerítés mögötti ég is üres, s az asszony nem is fordul hátra (nem is érdemes?), nem keresi a múlt emlékeit, a mának él. Elöl a virágok: a béke, elfogadás,  beletörődés lapja.
Bár öreg, de lehajol megszagolni egy virágot, megsimogatni a kutyáját: képes meglátni a szépet és nem a keserűséget keresi. De akit átkarol, az nem ember, hanem egy állat, éppen ezért nem a felhőtlen boldogság lapja, sokkal inkább egy nyugvóponton lévő helyzetet jelent.

 

X.  BÖLCS ÖREG
 Az öreg feje fölé hajló ág olyan, mint egy áldás.
A pad szélén ül, bőven hagyva helyet egy arra járónak, aki mellé telepedhet, s akinek átadhatja élettapasztalatát, bölcsességét. Az öregasszonnyal ellentétben nem zárta le múltját: nyitott a kőkapu hátrafelé. Egyedül van, de mégis a derű sugárzik belőle.

 

XI.  HÁZASSÁG
 Összetartozás jóban-rosszban. A belékarolás most még csak az összetartozás szimbóluma, de azt is jelzi, hogy ha a későbbiekben szüksége lesz rá, a férfi támasza lesz a  nőnek, az pedig elfogadja a felajánlott segítséget, mert ott lesz a feltétlen bizalom, a közösen megélt múlt.
A képen csak ketten vannak, semmi sallang, felesleges körítés: ők ketten egymáséi.

 

XII.  HÁZ
 A biztos köalapokon álló ház: otthon. Szívesen látnak minden vendéget, mutatják ezt a zsaluzatlan, kitárt, tiszta ablakok, a tágas, hívogató lépcső. A biztonság, bizalom, állandóság lapja. A ladik is azt jelzi: ha innen valaki elmegy, nem messzire, hiszen a csónakkal nem lehet sem hosszú útra menni, sem elköltözni. A rendezett kert is az otthon szimbóluma. Jelenthet boldogságot, szeretetet, biztonságot is. Igen pozitív lap.

 

XIII.  CSALÁD
 A család tagjai összesímulnak, nincs az a póz, mint a Házasság lapnál, itt már nincs rá szükség, hogy csak a jó oldalunkat mutassuk, tisztában vagyunk egymás értékeivel, hibáival, így fogadjuk el, szeretjük a másikat. A különböző korú gyermekek, a háttérben őket körbeölelő bokor, az előtérben a védelmező -szintén családtag- kutya is azt mutatja, régi és biztos az összetartozás.
A ruházatuk sem hivalkodó; tiszta, rendezett, de nem ünnepi, mint ahogyan a családi mindennapok sem azok, de hiszen pont attól szép, hogy nem kell cifra küsőség az összetartozás hangsúlyozására.
A lap jelentése: biztos háttérrel rendelkező, összetartó, összetartozó, megbízható, közösségi.

 

XIV. LÁTOGATÁS
 A két nőn látható hasonló ruha azt jelzi, hasonló az értékrendjük, társadalmi hátterük. Bár mintha direkt öltözne hasonlóan a vendég, hogy ezzel is elnyerje a vendéglátó jóindulatát.
Jelenthet rég várt találkozást, amelyről a meglátogatott már le is mondott: ezért a nyitva hagyott ajtó, de a (még) be nem invitált vendég. A virág akár valami múltbéli tett miatti bocsánatkérést is jelenthet.
Átvitt értelemben elhatározást, egy döntés meghozatalát is jelezheti a lap.

 

XV  GYERMEK
 A jövő felé fordulás, az új útra térés lapja. Újrakezdés, amely úgy válik egyre (maga)biztosabbá, ahogy a gyermeki léptek.
Mindenképpen pozitív, optimista lap, a réten nyíló tarkabarka virágok kavalkádja és a szivárvány színei is ezt sugallják. A madarak kitárt szárnya, a gyermek keze, a virágok szétnyíló levelei mind a mozgást, az előrehaladást szimbolizálja.
Egy kisgyermekere mindig boldogan és reménykedve nézünk, ő az, aki előtt minden lehetőség nyitva, ő megvalósíthat mindent. És ott van körülötte a szivárvány védő íve, a virágokkal teli puha gyep, amelyre ha -megbotolva- elesik, könnyűszerrel felállva, sérülés nélkül folytathatja megkezdett útját.

 

XVI.  OLTALOM
 A szivárvány vastagabb, élénkebb, mint a Gyermek lapján. Sőt a virágok a szivárvány folytatásai, azok a fűben ölelik körbe anyát és gyermekét.
Az anya óvón öleli át gyermekét, egymáshoz símulnak, nincs az az erő, amely elvehetné tőle. A gyermek azzal az ősi bizalommal dől háttal az anyjának, amely csak a gyermekek sajátja: bízik anyjában, eszébe sem jut, hogy az elengedi és hanyatt eshet.
A biztos, feltétel nélküli bizalmat jelenti a lap, mutatja, hogy céljaink, vágyaink nem elérhetetlenek.

 

XVII.  VÁGY
 A nő testének, ruhájának, a függönynek ugyanazok az ívei, szinte hívogatnak. valakit, akire a nő vágyik, gondol, akinek már helyet engedett a keskeny kereveten. Mindent megtenne, hogy vágyának tárgya megérkezzen. A várakozásra utal a széthúzott függöny is, mert bár a nő háttal van az ablaknak (szemben az ajtón esetleges belépővel), de bármikor kitekinthet, hogy hamarabb észrevegye azt, akinek jöttére vár.
A Vágy lapja nem jelenti biztosan a konkrét beteljesedést, de az esély megvan rá.

 

XVIII.  REMÉNY
 A csalódás, a sok rossz ellenére (háttérben a hatalmas, fekete gomolygó felhők, a vihar szele) a nő remél. Ott a horgony, de a hajó vagy elsodródott, vagy épp ellenkezőleg: a kikötésre vár.
A horgony íve egy mosolygó szájra emlékeztet, tehát a remény nem hiábavaló.
És ott a rózsa is, amelyet a nő vagy távozó kedvesétől kapott (és reméli, hogy hamarosan visszatér) vagy azt tűzi sebtében a hajába, ha megérkezik.
Hasonlóságot látok a Szűz lapjával, a nőalak ájtatossága, lesütött tekintete párhuzamot enged vonni a két lap között. Itt sem a testiség a fontos, sokkal inkább az érzelmek, amelyeknek a beteljesedésére érdemes türelemmel, alázattal várni.

 

XIX.  GONDOLAT
 A férfi mereng, régóta, mélyen gondolataiba merül, öklével támasztja állát. A virágzó fa arra utal, nem negatívak ezek a gondolatok, s ugyanúgy mint a fa, a gondolat is virágba szökhet. A Vágy és a Remény lapjával is párhuzamba állítható. A pad lábánál és a fa tövénél lévő virágok arra utalnak, régóta háborítatlan ez a táj, mint ahogyan a férfi gondolatai is régóta ugyanazon a dolgon járnak.
Erős, ereje teljében lévő férfi, aki a jövőbe néz és képes tettekké váltani gondolatát.
Jelentheti, hogy a kérdezett személy gondol ránk, szándéka van velünk, csak bizonytalan, tart valamitől.

 

XX  RABSÁG
 Magába zárkózás, önmegtartóztatás, reményvesztettség, kényszer.
A börtön falán lévő rovátkák a hosszú ideig tartó bezártságot jelzik, időjelölő lapként hosszabb időt jelent.
A puritán környezet, a meghajlott hát, a szorosan összezárt kar azt jelzi: nem kérek segítséget, hagyjatok, egyedül akarok/kell megbírkóznom a problémával. Ha egyáltalán akarok. Mert az is lehet, hogy feladtam.
Jelentheti valamely tettünk megbánását, vezeklést bűneinkért. Jelölhet magányt, elhagyatottságot, reménytelenséget.

 

XXI. SZERELEM
 A szivecskék párban, felhőből is kettő van a  képen: párosan szép az élet.
Az ég, a szívek dinamikája, a kis Ámor teste, a nyíl hegye mind egy irányba mutat, és tudjuk: a nyíl célba fog érni ennyi segítő erő hatására.
A pajkos, fiatalos szerelem, amely már sokkal érzékibb, mint akár a szűz vagy akár a Szerelmes nő. Utal erre angyal-Ámor meztelensége, az, hogy arcát nem látjuk, testét annál fedetlenebbül.
A boldogan, intenzíven megélt, fenntartások, gátlások nélküli szerelem lapja.

 

XXII. FÉLTÉKENYSÉG
 Gyanakvás, amely nem alaptalan. Az ölelkező pár a titkos légyott helyszínén nem egymás karjába símul, készek a szétrebbenésre, ha bárki meglátná őket. Vagy talán a  férj búcsúzik asszonyától, miközben szeretője már a közelben várja? Nem tudhatjuk, csak érezzük, valami nem a normális úton halad. Mert felőrli, kétségek közé löki a féltékenység azt, aki átéli.
Az biztos: valaki valakit megcsal.
 De ha nem látnánk a leselkedő harmadikat, akár táncot ropó párnak is gondolhatnánk az ölelkezőket. Ez is azt sugallja: gyanakodni kell, a dolgok mögé nézni, mert "nem zörög a haraszt".

 

XXIII. HITETLENSÉG
 "Beszélhetsz nekem bármit, nem hiszek neked-bár szeretlek"-sugallja a nő testtartása. A férfi viszont csak karjaival hadonászik, nem öleli, vigasztalja a nőt, sokkal inkább tűnik szánalmas magyarázkodásnak, mint meggyőződésből áradó vallomásnak, bűnbánatnak.
A nap is lenyugszik, mint ahogyan ez a kapcsolat is leáldozóban van. A nő persze szeretne még hinni a férfinak, de most még csak az esze és nem a szíve is súgja: nem érdemes. (Mert a szerelmes nők már csak ilyenek..)
A férfi bizonygat, magyarázkodik, de mégis látszik: ha a nő hallgat az eszére és nemet mond, az mégsem a férfinak fog jobban fájni..
Csalódást, kétségbeesést is jelent, amit valaki más okozott.

 

XXIV. ÖRÖMHÍR
 A férfi odahajol a nőhöz, a székre is úgy támaszkodik, hogy szinte átöleli a nőt: látszik, hogy összetartoznak és mindketten szívből örülnek a jó hírnek, amit közösen élnek meg. És ez az öröm tartós lesz, nem csak pillanatnyi, röpke örömről van szó, hiszen a jó hír le van írva, s az írott szó mindig hitelesebb.

 

XXV.  FÉLREÉRTÉS
 Duzzogás, makacsság, a csakazértsem érhető tetten a képen: egymásnak háttal, karba tett kézzel. Valamin nagyon összekülönbözött a két ember és mindkettő a másiktól várja a bocsánatkérést, a kezdeményezést a helyzet tisztázására. Pedig talán elég lenne egyetlen szó is, hogy megkönnyebbülve egymásra nézzenek. De ha csak így állnak, egyszer csak elindulnak: mindketten a maguk irányába, és soha nem találkoznak...

 

XXVI. AJÁNDÉK
 Bár a nő összezárja lábát, kezeit egymásra helyezi, de ez inkább kecses, bájos, mint zárkózott tartás. Boldog, és talán nem is az ajándék tényétől, hanem attól, akitől kapja. A szék szélén ül, ha nem lenne ott a karfa, akár  mellé is ülhetne a férfi, bár óvatosan így is a karfára telepedhet.
Az öröm, a boldog találkozás, a pozitív érzelmek lapja.
A férfi úgy nyújtja az ajándékot, mintha szívét adná: óvatosan, tenyerén tartja: pont mint a Szerelmes nő lapján a nő a galambot.
Mutatja  a gesztust is: tenyeremen hordoználak.

 

XXVII. TISZT
 A tisztesség, az egyenesség lapja. A hagyományok, szokások, értékek tisztelete.
De jelenthet egyúttal merevséget, zárkózottságot, némi bizonytalanságot is. Jobb nem lázadni, változtatni, hiszen a járt út a biztos, abból nem lehet baj.

 

XXVIII. SZOLGASÁG
 Nemcsak a szolgálat, de a kiszolgáltatottság lapja is.
"Egyedül vagyok, nekem kell mindennel megbirkóznom, nincs segítségem, sőt még másnak is a kedvére kell tennem".
 Szerelem esetén a megalázást jelzi ez a lap, olyan kapcsolatot, melyből menekülni kell, hiszen csak kihasználják, érzelmek nélkül.
Munkában a megtűrt, de nem megbecsült embert jelöli, aki hiába végzi jól munkáját, nincs benne semmi, amivel kitűnne a többiek közül, csak egy szürke kisegér.

 

XXIX. BÍRÓ
 Az igazságosság, az ésszel meghozott döntés lapja. Hosszan mérlegelt, minden lehetőséget átgondolt, érzelmeket háttérbe szorító (érzelmek nélküli?) lap. Amennyiben valamely ügy kimenetelére vagyunk kíváncsiak, biztosak lehetünk benne, hogy igazságos döntés születik (még ha az számunkra kedvezőtlen is).

 

XXX. LELKÉSZ
 A lelkész áldásosztó mozdulata, a háttérben látható fénysugár azt sugallja, hogy itt -a Bíró lappal ellentétben- nem fekete-fehér ítélet születik, sokkal árnyaltabb a kép, nem bűnhődni kell, hanem legfeljebb vezekelni. Úgy érzem, itt megjelennek az érzelmek is, olyan érzelmek, amelyek hiten alapszanak. Abban is különbözik a Bíró laptól, hogy míg ott jó és rossz is lehet a dolog vége, a Lelkész lapja sokkal inkább pozitív vagy legalábbis megnyugtató üzenetet hordoz.

 

XXXI.  LEVÉL
 Újból feltűnik a Szerelmes nő és az Ajándék kártya szimbóluma: a galamb. Megjelennek az Ajándék lap ajándékának színei (sőt még formája is) a levélen.
Úgy érzem, nem lehet rossz hír ebben a  levélben, hiszen vörös rózsával díszített és a szerelem és béke jelképe: a galamb hozza. Mindenképpen pozitív lapnak érzem, olyan üzenetnek, amely hírt ad valakiről annak, aki már nagyon várja. S még ha nem is azt olvassa benne, amire titkon vágyik, akkor is érzi: gondoltak rá, s elfogadja az olvasottakat.

 

XXXII. ÜZENET
 Fontos hír, olyan, aminek kézbesítése, célba érése  fontos, nem bízható akárkire. A lapon megjelenő figura messziről jött, de nem lankad, üzenetét mielőtt célba akarja juttatni. Dinamizmusa, lelkesedése, izmos, fáradhatatlan teste azt sugallja: jó hírt hoz, vagy mindenképpen segítő szándékút.
A lap jelölheti valamely ügynek vagy kapcsolatnak a fejlődését, nyugvópontról való elmozdulását.

 

XXXIII. SZERENCSE
 A szerencse forgandó: mint ahogyan forog a nőalak lába alatt a földgolyó. Meg kell ragadnunk, mert gyorsan elillanhat, de ha sikerül nyakon csípnünk, akkor bőséges jóban lesz részünk.
Jelenthet váratlan kedvező fordulatot, esetleg nyereményt. A lap azt jelzi, nyissuk ki a szemünket és ragadjuk meg az orrunk előtt lévő lehetőségeket.

 

XXXIV.  SZERENCSÉTLENSÉG
 Súlyos baleset történt: ennél már csak az lenne rosszabb, ha a sebesült a sziklahasadékba zuhan, ott még észre sem vennék. Itt legalább van esély, hogy segítséget kap, de nem lesz könnyű kilábalni ebből a helyzetből.
A lap arra utal, hogy olyan dologban nem voltunk elég elővigyázatosak, amelynél meg sem fordult a fejünkben, hogy rosszul sülhet el. Ám nem kereshetjük mindenben előre a rosszat, a bajt, mert az az életet keserítené meg. Most a cél: segítségért kiáltani, s elfogadni azt azzal együtt, hogy mi is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. Mert ha csak várunk, elszalaszthatjuk a szerencsétlen helyzetből való kiút meglelését, és életünk az önsajnálat mocsarába süllyed. A pillanatnyi helyzeten való változtatás nem lesz egyszerű, kemény, szívós munka vár a kérdezőre.

 

XXXV. ÁLLANDÓSÁG
 A többszörösen körbezárt szem a helyzet állandóságát jelzi, "a kör bezárult", ez van, nem változik semmi. Bár a lap egésze alapjában pozitív kisugárzású, azért alul a fodrozódó víz jelzi: egy kellemetlen helyzet is állandósulhat, vigyázzunk hát!

 

XXXVI. UTAZÁS
A dolgok mozgásban vannak, változnak. A XXXV. lap ellentéte: semmi sem állandó, minden változik. Jelezhet egy új munkát vagy új kapcsolatot, de azt is, hogy kimozdul a kérdező a holtpontról. Így vagy úgy, változás lép az életébe.
A hajó, a vitorla színei vidámak, alapjában véve tehát a változás javunkra válik. A hajón való utazás alatt van időnk átgondolni életünket, céljainkat, elmélyülhetünk gondolatainkban, így nem csak a körülöttünk lévő helyszín, de értékrendünk, céljaink, mindennapjaink is átértékelődhetnek.

 

 

XXXVII. VÁRATLAN ÖRÖM
 Az érdek nélküliség lapja. Látszik, hogy a  férfi legszívesebben világgá kürtölné örömét, nincs titkolózás, nincs számítgatás, a hirtelen jött érzést mindenkivel meg kell osztani.

 

XXXVIII. BOSSZÚSÁG
 A nagy fekete árnyék a falon mintha támadni készülne, szinte előre vetíti a rosszat.
Bosszúság ért, de tehetünk ellene (sőt tennünk kell), hogy ne maradjon így vagy ne burjánozzon tovább. Az ember az apró dolgokon való bosszankodást legkönnyebben nevetéssel űzheti el, akár úgy is, hogy földhöz vágja a maradék csészéket is...(ha lúd, legyen kövér...)

 

XXXIX.  VÍGSÁG
 Igazi, hamisítatlan cigány kép: hosszú, kiengedett, barna hajú cigánylány, csípőre kötött kendővel, hosszú virágos szoknyában kint a mezőn, virágok között társával mulat.
A gondtalan, hosszútávú öröm, amelybe nem rondíthat semmi, mert még ha hitelen zápor is jönne  a tiszta égre, azt is pozitívan élnénk meg, hiszen kell az eső a virágoknak. Nincs gond, optimisták vagyunk: az a fajta öröm ez, amely könnyen átragad másra is.

 

XL.  SZOMORÚSÁG
 A reménytelen szomorúság, elmúlás, kiábrándultság lapja. A nő ruhája tiszta, de fakó, színtelen, nem érdekli, ki és hogyan látja, átadja magát a bánatnak. Talán elhagyta valaki vagy más veszteség érte. A fa ága óvón hajol fölé, de levelei már lehullottak, nem létező lombja nem tudná megvédeni egy hirtelen jött esőtől.
A lap azt mutatja, meg kell élnünk a szomorúságunkat, időt kell adni magunknak, hogy le tudjuk zárni az ügyet, de addig még lesz tél és csak utána tavasz..
Míg a Vígság lapon szinte együtt mulatunk a táncoló párral, itt ugyanolyan intenzitással a nő szomorúságát éljük át.

 

XLI.  HŰSÉG
 A háttérben a kőfalra felkúszó növény is hozzákapcsolódik a falhoz, hűséges hozzá egy életen át, akár kutya a gazdájához. A Hűség a legszentebb lap, a megmásíthatatlan összetartozás, a feltétlen bizalom, a hit lapja.

 

XLII.  HAMISSÁG
 Olyan valaki csap be, hazudik, akiben bíztunk, s emiatt még erősebb a csalódás. Miért tette ezt? Mivel érdemeltük ki? Lehet, hogy nem személy szerint minket akart bántani, és ez csak következménye a tettének, de attól éppúgy fáj, éppoly kiábrándító.

 

XLIII.  GYŐZELEM
 A győzelem azt sugallja, valahol vesztes is van (ott is áll a háttérben). Ezért nem teljesen pozitív lap. Bár jelentheti az önmagunk felett aratott győzelmet is, azt, hogy legyőztük a bennünk lévő rosszat, felülkerekedtünk a problémákon, valamire megoldást találtunk. Jelenthet valamely ügyben kedvező fordulatot is.

 

XLIV.  VESZTESÉG
 Ennél a lapnál a háttérben álló győztes figurája egyértelmű. Akár kárörvendő is lehet, hiszen rendben, hogy ő győzött, de ott a vesztes, aki szomorú, miért nem vigasztalja meg? Talán, mert nem érdemes, mert nem tett meg mindent a győzelemért, veszni hagyta a jót?
A fekete arcba hulló haj, a görnyedt tartás azt sugallja, nagy teher van a vállán, és emiatt (vagy azért, mert nem ő a győztes) bosszús is, éppen ezért az irigység, kapzsiság lapja is lehet. A mellette lévő lapok döntik el, hogy sajnáljuk az illetőt vagy azt mondjuk: ha mindent beleadtál volna, akár győztes is lehetnél.

 

XLV.  HIÚSÁG
 A színek, vonalak kavalkádja azt sugallja: csak a külsőség számít, de abban sem az ízléses.
A csábos mozdulat egy póz: a nő tudja magáról: pontosan ez a róla legideálisabb képet mutató testtartás (már nem is kell a tükör felé fordulnia, tudja anélkül is). Bár kényelmetlen, de akár órákon át is képes így állni, hogy csodálhassák szépségét, testét, öltözékét. csak azt felejti el, hogy a külsőség nem minden, sőt: semmi. A máz hamar lepereg és ott a rút valóság.
A hiúság mellett jelentheti az önámítást is. A mások becsapása, de akár az önbecsapás lapja is.

 

XLVI. HALÁL
 Kusza, félelmetes a kép, a csontváz, a kasza, a gomolygó felhők, a rogyadozó városkapu a háttérben: nyomasztó, taszító és félelmetes. De mindez nem csak valaminek a végét, halálát jelentheti (bár első ránézésre nem túl sok optimizmus fér a lapba) hanem azt is: ha vminek vége van, kezdődik egy új...

 

XLVII.  BETEGSÉG
 Sehol egy kép, virág, amely életet adna a  képnek, szinte riasztó a kórházi sivár, lehangoló környezet. A beteg szekrényén csak víz: látszik, nem látogatják. Alszik, nem vár senkit (és ha jönne is valaki, lehet, hogy elmenne), átadja magát betegségének, amelyből nem vár gyógyulást, vagy legalábbis tevékenyen nem tesz érte. A járólapok lefelé futó iránya is azt érzékelteti, nem felfelé fog ívelni a beteg sorsa.
A lap azt jelzi, hogy a helyzet rosszra fordul, vagy nem változik jobbra. Kapcsolati szempontból a kihűlt érzelmeket jelenti. Időjelölő lapként hosszú időtartamot jelöl.

 

XLVIII.  GYÓGYÍTÓ
 A Betegség lappal ellentétben már nem sivár kórházi a környezet, sokkal inkább egy otthon fekvő beteget látunk, akinek látogatója van, s ha az nem is orvos, de azért  gyógyító erővel bír. A beteg felemelt feje azt jelzi, magánál van, nem olyan gyenge már, segítséget kapott valakitől, elindult  a gyógyulás útján. Mert nem csak az orvosságtól gyógyulhat az ember, sokkal többet nyújthat a lelki segítség. Ezért a lap azt jelzi, segítséget kapunk bajunkban és ettől pozitív irányba fordul sorsunk. Jelentheti, hogy nem vagyunk egyedül, van mellettünk valaki, akinek fontosak vagyunk: akár a bajban is.

 

XLIX.  RÁTARTISÁG
 Kevély, magának való, gőgös ember, aki valahol a Hiúság hatványozott párja. Peckes tartása, mellényzsebbe dugott keze, felszegett álla mind önnön felsőbbrendűségét, különlegességébe vetett hitét érzékelteti. Olyan embert jelez, akitől ne várjunk segítséget, mert úgysem tart rá érdemesnek.

 

L. ÁRULÁS
 Az áruló görnyedt, megalázkodó tartása még inkább ellenszenvessé teszi őt. Bár a széken ülő ember gesztusaiban elzárkózik a besúgó elől, de mégis meghallgatja, nem húzódik el tőle, tehát az egyik 19, a másik egy híján 20.
Jelentheti, hogy elárulnak minket, fondorlatot terveznek ellenünk, ezért jól nézzük meg, kinek adjuk ki titkainkat.

 

LI. KEVÉS PÉNZ
 A Kevés pénz nem feltétlen hordoz negatív jelentést, holott első ránézésre úgy tűnik.
Mintha azt mutatná: nézd, ennyim van, de ha neked kevesebb, akkor megosztom veled. De mutathatja azt is: nem adok, láthatod, nekem is csak ennyi van. A körülötte lévő lapok függvénye, hogy melyik jelentését hordozza épp.

 

LII. SOK PÉNZ
Bár jelentheti azt is, hogy valaki szórja a pénzt, de inkább bőkezűséget, adakozást sugall. A nő boldog a  tudattól, hogy megteheti: pénzt ad, mert van miből.
Gyarapodást is jelez, akár családban is: a nő gömbölyű csípőjét kiemelő ruha akár áldott állapotot is takarhat. Mindenképpen pozitív lap, a siker, a lehetőségek lapja.

 

LIII. ELLENSÉG
 A sarkon megbújó rosszarcú ember félelmet, viszolygást kelt. Kit vár? Mit akar tenni? A lap azt jelzi, vigyázzunk, jól nézzünk körül, mert valaki rosszindulatból, irigységből kárunkat akarja. Olyan ember, akit talán alig ismerünk, de ő örömét leli más megkárosításában, (lelki) bántalmazásában. De az is lehet, hogy nagyon is ismerjük a rosszakarót, azért rejtőzik el, hogy észrevétlen maradjon, hiszen bármire képes, semmitől sem riad vissza célja elérésében.

 

LIV. TOLVAJ
 A lap azt jelenti, valaki anyagilag vagy érzelmileg meglop minket.
A tolvaj a csillagtalan éj leple alatt garázdálkodik, elvisz mindent, ami keze ügyébe kerül, elég nagy hozzá a zsákja. Bár kissé vakmerő, hiszen világos kabátban van, arcát sem rejti el, úgy gondolja, nem eshet bántódása vagy biztos benne, hogy ki tudja magyarázni magát.

 

LV.  VETÉLYTÁRS
 A buja piros ruhás vagy a visszafogott szőke nő nyeri el a férfi kegyeit? Mindkét nő előnyös színben szeretne feltűnni, a másikat háttérbe szorítani. A férfi még nem döntött, ezt jelzi merev tartása és az is, hogy két lábfeje két különböző irányba: a két nő felé mutat.
A lap arra figyelmeztet, vigyázzunk, valaki a helyünkre (szerelmünk, munkánk) pályázik, és ezt nem biztos, hogy sportszerűen teszi.

 

LVI. TÁRSASÁG
 A könnyed társasági élet, kikapcsolódás lapja, de jelenthet felszínes emberi kapcsolatokat is. A nők nem állnak közel egymáshoz, a zöld ruhás szinte el is zárkózik: maga előtt tartja karját.
Mégis: azt jelzi, érdemes nyitni a külvilág felé, társaságba járni, ahol sokféle embert megismerhetünk, hiszen sosem tudni, melyik felületes kapcsolatból építkezhetünk a későbbiekben.