Copyright

Igen-Nem kapcsolati kivetés

 

Állj az egérrel a hátlapok fölé!
A szövegbuborékban megjelenik a lapok sorrendje és helyük jelentése.
Jelen gondolatok
Jelen gondolatok
Jelen gondolatok
 
1: Jelen gondolatok
11: Jelen gondolatok
21: Jelen gondolatok
      Nem   Igen      
6: Nem
16: Igen
 
A múlt árnyai A múlt árnyai A múlt árnyai A kérdező A kérdés lapja A párja A jövő ígérete A jövő ígérete A jövő ígérete
2: Múlt árnyai
12: Múlt árnyai
22: Múlt árnyai
A kérdezőt
jelölő lap
A kérdés
lapja
A másikat
jelölő lap
3: A jövő igérete
13: A jövő igérete
23: A jövő igérete
Nem   Igen Jelen érzések Jelen érzések Jelen érzések Nem   Igen
7: Nem

 

17: Igen
4: Jelen érzések
14: Jelen érzések

24: Jelen érzések

8: Nem
18: Igen

 

Nem

Igen

 

9: Nem

19: Igen

 

Amit eltapos
Amit eltapos

Amit eltapos

 

5: Jelenben eltaposott
15: Jelenben eltaposott

25: Jelenben eltaposott

Nem
Igen

 

10: Nem

20: Igen

 

A kivetési helyek jelentése:

1, 11, 21: a vizsgált személy jelenlegi gondolatai a kérdéssel kapcsolatban
2, 12, 22: a múlt árnyai, melyek a vizsgált személyt a kérdéssel kapcsolatban hátráltatják
3, 13, 23: a jövő ígérete, az az irány, amelybe a kapcsolat elmozdulhat
4, 14, 24: a vizsgált személy jelenlegi érzései a kérdéssel kapcsolatban
5, 15, 25: mindazon dolgok, melyeket vizsgált személy jelenleg eltapos
6, 7, 8, 9, 10: NEMEK (a kérdező ezeket ne tegye, mert e tettek a kapcsolatot hátráltatnák)
16, 17, 18, 19, 20: IGENEK (a kérdező ezeket tegye, hogy a kapcsolatot előmozdítsa)